הצמחים שלנו מחולקים לפי גודל –
 S: 10-12cm   M: 15-17cm   L: 17-19cm   XL: 19-21cm   XXL: 22-24cm

הצמחים שלנו מחולקים לפי גודל –
S: 10-12cm   M: 15-17cm
L: 17-19cm   XL: 19-21cm
XXL: 22-24cm